מדע וחדשנות ישראליים

משרד המדע פועל במגוון דרכים לקדם את המדע הישראלי. מדע. חדשנות. עתיד.

תחרויות בין-לאומיות

סיוע בייצוג ישראל בעולם

מלגות ומחקרים

לקידום המחקר הישראלי

מדעניות העתיד

לעידוד נערות להנדסה ולמדעים

סל מדע

חוגי מדע בכל רחבי הארץ

על משרד המדע

להיות גורם מוביל בקידום מדינת ישראל בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל ומנוף לצמיחה כלכלית, להגברת החוסן החברתי ולחיזוק מעמדה הבינלאומי

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל אמון על ההשקעה במחקר מדעי במדינת ישראל בתחומי עדיפות לאומית ומהווה חוליה מקשרת בין מחקר אקדמי ופיתוח תעשייתי. המשרד פועל לשיפור תשתיות הידע והמחקר במדינה כדי למקסם את התועלת מהידע הצָבוּר אצל החוקרים במוסדות המחקר בארץ למען מחקר בעל פוטנציאל יישום ריאלי. נוסף ללשכת השר וללשכת מנכ"ל המשרד, פועלות במשרד תשע יחידות מרכזיות: המדען הראשי, תכנית התשתיות המדעיות, סוכנות החלל הישראלית, זרוע מדע וקהילה הכוללת שמונה מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קשרי חוץ מדעיים, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ומטה מנהלי. משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל הוא גורם מרכזי בעיצוב ובהובלת מדיניות המחקר והפיתוח בישראל. עם הפנים למצוינות ולמיצוב ישראל כמדינת מדע וטכנולוגיה פועל המשרד לקביעת סדרי עדיפויות מדעיים, לעיבוי תשתיות אנושיות ופיזיות, לביסוס קשרי המדע הבין-לאומיים ולמינוף היתרונות היחסיים של ישראל. נוסף לכך, פועל המשרד לקירוב המדע לקהילה ולחיזוק מגזרים בעלי נוכחות נמוכה בתחום המדע, ולביסוס המדע גם בפריפריה.

שתפו את הסרטון!

גאים במדע ישראלי! שתפו והפיצו עם החברים!